Videopelit taistelussa dementiaa vastaan

Videopelit vastustavat dementiaaTuoreet tutkimukset ovat osittaneet, että henkilöillä, jotka pelaavat videopelejä, saattaa olla pienempi riski sairastua Alzheimerin tautiin, sillä pelaaminen stimuloi niitä osia aivoista, jotka muutoin ovat toimettomina ja alttiina taantumiselle. Uuden tutkimuksen mukaan 3D-pelien pelaamisella ja aivosolujen kasvulla vanhemman väestön aivojen kriittisissä osissa on yhteys.

Tämä tutkimus tehtiin kahdessa eri osassa, jonka kummankin tulokset olivat samanlaiset:

  • Tutkimus 1

The Journal of Neuroscience -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan hippokampukseen sijoittuva harmaa aine on lisääntynyt 3D-pelejä pelatessa. Hippokampus on se pääasiallinen osa aivoja, jota käytetään muistiin ja Alzheimerin taudin ensimmäiset merkit näkyvät siellä. Mielenkiintoista kyllä, 2D-peleillä ei ole aivoihin samaa vaikutusta kuin 3D-peleillä ja tutkijat saivat selville, että 3D-pelit, kuten Super Mario, voivat tehostaa muistia jopa 12 % siitä, mitä muisti heikkenee 45 ja 70 ikävuosien välillä.

Aivojen stimulointiTämä aivojen kasvuaktiivisuus todistettiin ensin nuoremmilla aikuisilla, joilla ei ole muistiongelmia, mutta nyt sen on todistettu auttavan myös vanhemmilla aikuisilla, jotka ovat enemmän taipuvaisia  aivojen rappeutumista aiheuttaviin ongelmiin.

  • Tutkimus 2

Toisen tutkimuksen tulokset osoittavat, että dementiaan sairastumisen mahdollisuus pienenee 29 % kun aikuiset pelaavat tiettyjä pelejä. Tämä tutkimus suoritettiin yli 2800 koehenkilölle joiden keski-ikä oli 74 ja sen rahoitti Yhdysvaltojen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tutkimus perustui 3D-tietokonepeliin, joka oli suunniteltu erityisesti tutkimuksen testejä varten, ja osallistujien täytyi katsella ruudun keskellä liikkuvaa kohdetta sekä napsautella toista kohdetta, joka ilmestyy kaukaisuuteen.

Pelin vaikeustaso kasvaa sitä mukaa kun käyttäjän muisti paranee, jolloin tehtävät ovat vaikeampia ja vauhdikkaampia.

Uutta toivoa dementiapotilaille Tässä tutkimuksessa osallistujat jaettiin neljään ryhmään, ja jokainen ryhmä suoritti erilaisia tehtäviä: tietokoneharjoituksia, muistiharjoituksia, päättelyharjoituksia, ja yksi ryhmä, joilla ei ollut muutoksia. Selvisi, että tietokoneharjoituksia tehneiden dementian mahdollisuus oli vähentynyt 29 %, kun taas muistiharjoituksia ja strategiaan perustuvia tehtäviä tehneillä ryhmillä ei näkynyt muutoksia.

Miksi 3D-pelit toimivat?

Tiedemiesten mukaan, videopelien kolmiulotteisuus tekee pelejä pelaavat enemmän tietoisiksi tilaympäristöstään, sekä pakottaa pelaajat luomaan ja muistamaan kognitiivisia karttoja. Siksi videopelien pelaaminen tehostaa aivoja, jolloin ne työskentelevät kovempaa ja muistin heikkeneminen pysähtyy. Kun 3D-teknologiaa sovelletaan kaikkeen nettipokereista tehtäväpeleihin, tarjolla on paljon eri vaihtoehtoja kokeiltavaksi, ja testattavaksi, voiko aivotoimintaa tehostaa. Tällaisen pelaamisen katsotaan parantavan aivojen mukautumiskykyä, ja auttavan säilyttämään havaintokykyyn, ajatteluun ja päätöksentekoon käytettävän aivojen osan joustavuutta.

Vaikka tiedemiehet ovat vasta tulossa tietoisiksi kolmiulotteisen videopelaamisen positiivisista vaikutuksista, ja tutkimus oli tehty pienellä aikuisten tutkimushenkilöiden ryhmällä, mahdollisuuksia ollaan vasta alkamassa tutkimaan.

Tiedemiehet kehottavat varovaisuuteen, ja lisää tutkimusta on vielä tehtävä, mutta tietokoneiden käytön potentiaali aivotoiminnan lisäämiseen on tulevaisuudessa uusi ja jännittävä mahdollisuus, ja se on askel eteenpäin taistelussa dementian ja Alzheimerin kaltaisia sairauksia vastaan.