En närmare titt på Maltas spelmyndighet

Malta Gaming Authority (MGA) är den officiella myndigheten kring casinospelande genom maltesisk lag och utvecklades för att fylla gapet i lagstiftningen mellan landbaserade casinos och den nya värld som har uppstått i och med online casinos. Ursprungligen var detta endast ett organ endast för Malta, men MGA har blivit en av de mest populära myndigheterna för licensiering av casinos runt hela världen och det är ett par faktorer som har gjort att MGA har nått denna status.

Vad är det MGA gör?

MGA är inte bara en tillsynsmyndighet avsedd för genomförandet av lagstiftningen kring online casinos. Det som gör dem så attraktiva för internationella företag är att de också har en djup förståelse för kraven som branschen ställer och kan ge värdefulla råd om hur man håller sig inom ramverken och vart och hur det är bäst att placera en verksamhet för en e-handel miljö.

MGAs verksamhetsidé är ”att på ett kompetent sätt reglera de olika sektionerna inom spelindustrin som faller under myndighetstillsyn genom att försäkra att spelandet är rättvist och transparent för spelaren, att förebygga brottslighet, korruption och pengatvätt, samt att skydda underåriga och sårbara spelare”. MGA försäkrar att dom lever upp till detta motto.

MGAs målsättning

MGA har en väldigt omfattande agenda när det kommer till deras mål som ligger helt i linje med att frambringa en trygg och säker spelmiljö. Först och främst siktar man på att skydda underåriga och mer utsatta spelare. De övervakar spelinstitutioners tillgänglighet för underåriga spelare och försäkrar sig om att dessa gränser efterföljs även när det kommer till enklare spel som exempelvis lotter.
Viktigast av allt är spelarna själva, där MGA värnar om spelarnas rättigheter. För att kontrollera att detta efterföljs övervakar man betalningsmekanismer och införandet av specialerbjudanden. I tillägg till detta säkerställer man även att själva spelen ges rättvisa. Detta är extra viktigt för online casinos då spelen är elektroniska och är mer utsatta för manipulation. MGA försäkrar att spelen har en rättvis utbetalning och att det inte är försiggår något ojust spel med programvaran eller slumptalsgeneratorn som styr spelets utfall.

Sist men inte minst så värnar man om ansvarsfullt spelande i en säker miljö. Casinos och andra speldestinationer måste vara kompatibla med reglerna kring ansvarsfullt spelande och måste förse spelarna med tillräckligt mycket information kring spelberoenden och om vart man kan få hjälp.

Aktiviteter

För att säkerställa att MGA aktivt jobbar mot alla deras syften och mål finns det ett antal områden man aktivt deltar i. Ett exempel är den omfattande forskning man utför inom olika områden och aspekter inom spelande. Syftet med forskningen är att informera tillsynsmyndigheter om framtida förändringar inom lagstiftningen eller att skapa bättre system för att främja säkert och rättvist spelande.

MGA är också direkt ansvariga för utfärdande av licenser och att indriva skatter på uppdrag av regeringen. Som en del av detta ansvar, granskar man aktivt licensierat spelande, försäkrar att förordningar efterföljs och att detta sköts på ett relevant sätt.

Bortsett från MGAs mål runt regler och efterföljandet av dessa, spelar organisationen även en större roll. Dom försäkrar även att man bidrar till att landets eller områdets utveckling främjas, där verksamheten bedrivs, och att inkomsterna som genereras används på lämpligt sätt för att bidra till en ständig ekonomisk tillväxt.

Dessutom är MGA involverat i välgörande ändamål och stödjer organisationer som hjälper till där det finns ett behov. Sammantaget är Maltas spelmyndighet helt enkelt en övergripande organisation som förenklar och säkerställer att licensiering och lagar efterfjöls och garanterar på så sätt att spelare behandlas rättvist i en säker miljö. Detta är anledningar till att man har blivit så framgångsrika med att hjälpa internationella företag och kommer att ligga i framkant även i framtiden.