Experter på Sydney Biomedical ändrar spelet

Nytt lim på väg att få avgörande betydelse inom medicinen

Biomedicinska ingenjörer från universitet i Sydney kan ha kommit på en teknik som kommer att få en enorm påverkan på läkemedelsindustrin över hela världen. Ingenjörer har utvecklat ett högelastiskt kirurglim som har bevisats vara effektivt när det gäller att sluta är de tuffaste och svårslutna såren. Det bästa av allt? Limmet gör att behovet av häftning och stygn försvinner.

Man inser den fulla kraften av den nya tekniken när man tar hänsyn till att sår inte alltid sitter på kroppens yta. Sår uppstår ofta på inre organ som lungor, artärer och hjärtan. Sår på inre organ är särskilt svåra att täcka, och vävnaden man hittar i dessa organ expanderar och drar ihop sig, så rörelse pågår hela tiden.

Med det sagt är användandet av bindemedel för vävnad inget nytt inom det medicinska fältet, men fram tills nyligen har dessa haft sina egna problem. Befintliga vävnadsplåster är ökända för att inte vara några föredömen för pålitlighet, speciellt inte när operationsplatser med mycket vätska är inblandade. Befintliga bindemedel är helt enkelt inte flexibla nog för att klara testet under komplicerade operationsförhållanden.

Under-lim

Biomedicinska ingenjörer från universitet i Sydney, tillsammans med tre medicinska institut i Boston i USA, har nu utvecklat ett bindemedel som sägs kunna sluta och täcka sår inom så lite som sextio sekunder. MeTro sägs stelna under en minut när den behandlas med UV-ljus.

Dessutom innehåller materialet ett enzym som bryter ned materialet inom en specificerad tidsram som kan modifieras av biomedicinska ingenjörer. Det betyder att när såret är helt läkt kommer enzymet att lösas upp och stötas bort från patientens kropp, och inte lämna något främmande ämne kvar att flyta omkring för evigt som tidigare var fallet. Om du tappat superlim i vatten vet du vad vi menar!

Ett effektivt alternativ

I en medicinsk rapport som nyligen publicerats av Science Translational Medicine, avslöjar forskare att det gel-liknande ämnet har visat sig framgångsrikt när det gäller att snabbt och effektivt täcka snitt som gjorts på artärer och lungor på råttor, och dessutom på lungor på grisar. Det är väl känt att grisar har ett fysiologiskt system som liknar människans.

Den ledande författaren av studien, Nasim Annabi, säger att den största fördelen med att använda MeTro är det faktum att det fästande medlet blir till fast form (stelnar) på minuten när det kommer i kontakt med vilken yta som helst, och därigenom utesluter risken för att det rinner iväg och inte uppfyller det avsedda syftet. Dessutom uppträder den gel-liknande konsistensen på ett fantastiskt sätt eftersom den antar samma form som såret och fyller ut och täcker på under en minut.

Om du är intresserad av allt som har med medicin att göra måste du besöka Spin Palace casino online där spel som Dr Love kommer att bota alla dina krämpor!

Fokus på att rädda liv

Anthony Weiss, medförfattare och professor i biokemi vid universitetet i Sydney säger att MeTro kan täcka sår som andra medicinska fästningsmedel inte kan. Weiss säger att tekniken är minst sagt  banbrytande, eftersom MeTro kommer att användas för att täcka sår i nödlägen på olycksplatser såväl som krigszoner där snabbt och effektiv agerande utgör skillnaden mellan liv och död. Tekniken kommer att förbättra den övergripande funktionaliteten i allmänna sjukhusoperationer betydligt.

Weiss bekräftade att den nya tekniken för det fästande medlet nu är i ett långt framskridet stadium och bedöms säkert att testa på människor. Om försöken visar sig framgångsrika, och alla delar av testningen så här långt indikerar att den kommer att bli det, kommer tekniken att förändra sättet som sår behandlas på generellt, och inom kort kommer MeTro att rädda människoliv.

Till syvende och sist, när ett teknologiskt genombrott rapporteras på det medicinska området, är detta lackmustestet för framgång: att rädda ett liv.