Selfiemedicinering mäter personligt ansvar

Selfiemedicinerings-systemet

Det är sant att inget slår personlig kontakt. Som människor har vi ett behov av personlig interaktion, eller social interaktion. Vårt intensiva deltagande på sociala medier som Facebook och Twitter är ett perfekt exempel på detta.

Vid närmare undersökningar har psykologer dragit slutsatsen att trots vår benägenhet att ibland önska att vi ostraffat kunde göra vad vi vill, har vi ett behov av personlig ansvar. Av olika anledningar får det oss att känna oss mindre isolerade om vi övervakas av ett slags Big Brother.

De flesta personlighetstyper har detta behov av att vara ansvariga för något eller inför någon, och denna kunskap kan appliceras i många olika sorters områden och dynamiker. Alldeles nyligen har det lanserats som en väldigt effektiv metod för att få patienter att ta sin medicin.

Låt oss presentera selfiemedicin-initiativet.

Håll koll på pillren med en app

Selfiemedicin är i princip en smartphoneapp som påminner människor om att ta sina piller. Patienterna öppnar appen och spelar sedan in ett videoklipp på sig själva där de tar den utskrivna medicinen. Videon skickas sedan till någon på patientens klinik eller vårdcentral, där medicinen skrevs ut. Personen som tar emot videoklippet är anställd för att övervaka patienter och medicinering.

Enligt en populär nyhetssida är detta redan daglig rutin för många patienter i Houston, och selfiemedicineringen har redan gett utdelning för statens sjukvårdssystem. Selfiemedicineringen ersätter i princip behovet av att sjukvårdspersonal besöker patienternas hem för att säkerställa att de tar sin utskrivna medicin. Att ge patienten ansvar för sin dagliga rutin genom appen är en mycket billigare process.

I Houston, och en del andra städer, används tekniken för tillfället för att behandla tuberkulospatienter. På en klinik i Tennessee används selfiemedicinering för att effektivt behandla opioidberoende, och forskare undersöker för närvarande hur effektivt systemet skulle vara för behandling av hepatit C.

Läkare drar nytta av selfiegenerationen

En fråga om liv och död

Selfiemedicinering är en teknisk interventionsprocess som fokuserar på att lösa ett verkligt problem inom världens sjukvårdssystem. Statistik visar att människor  inte är särskilt förståndiga när det gäller att slutföra medicinkurer, och i upp till 50 % av fallen slutförs kurerna inte. Problemet är så allvarligt att tendensen leder till över 100 000 dödsfall varje år. Om man inser att underlåtenhet att ta utskriven medicin på rätt sätt är en fråga om liv och död, förstår man varför ett starkare inslag av personligt ansvar är nödvändigt.

Världen är digital

Ett annat alternativ som har föreslagits, istället för selfiemedicinering, är användandet av digitala sändare. Tack vare framsteg inom nanoteknologin är det inte längre en långsökt idé att utrusta medicinen med digitala sändare som övervakar om patienten verkligen svalt sin medicin eller inte. Denna typ av teknik kan användas för allt från onlineshopping, till onlinecasinon, och nu för att förbättra den allmänna sjukvården.

Integritetsproblem och potentiella fallgropar

Precis som för de flesta nya idéer, finns det bekymmer med selfiemedicineringssystemet och ett av de största är integriteten. En annan utmaning handlar om konsekvenser. Vad händer när en patient inte laddar upp en video som visar att medicinen har tagits? Vad kan konsekvenserna bli, då lagen inte medger några påföljder för patienter som vägrar ta medicin? Det har föreslagits att patienterna ska uppmuntras att ta sin medicin, till exempel med ett system där försäkringsbolag inte betalar för medicineringen om de som får den utskriven inte bevisar att de tagit den.

Till syvende och sist har alla system sina brister, men selfiemedicinering verkar ha fler fördelar än nackdelar. Eftersom den dessutom kan rädda liv, är den ännu ett exempel på hur tekniken förändrar världen vi lever i till det bättre.