Selfie-lääkitys tuo omakohtaista vastuuvelvollisuutta

Selfie-lääkitysjärjestelmä

On totta, että mikään ei vedä vertoja ihmistenvälisille suhteille. Ihmisellä on tarve olla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, ja sosiaalisen median alustojen, kuten Facebookin ja Twitterin, runsas käyttö on loistava esimerkki tästä taipumuksesta.

Asian tarkemman tutkimisen jälkeen psykologit ovat päätelleet, että vaikka ihmiset toisinaan haluavat tehdä mitä tahansa rankaisematta, ihmisellä on myös vastuuvelvollisuuden tarve. Jonkinlaisen isoveljen valvonta saa meidät tuntemaan olomme vähemmän yksinäiseksi useista eri syistä.

Useimmilla persoonallisuustyypeillä on tarve olla vastuuvelvollinen jostakin asiasta jollekulle, ja tästä tiedosta on hyötyä kaikenlaisilla aloilla ja monissa eri tilanteissa. Vastuuvelvollisuutta on viime aikoina hyödynnetty erittäin tehokkaana keinona saada potilaat ottamaan lääkkeensä.

Esittelemme alla selfie-lääkityshankkeen.

Lääkityksen seuranta

Selfie-lääkitys perustuu pohjimmiltaan älypuhelinsovellukseen, joka kannustaa ihmisiä ottamaan lääkkeensä. Potilas avaa sovelluksen ja nauhoittaa sitten videoleikkeen, jossa hän ottaa lääkkeensä lääkärin ohjeiden mukaan. Video lähetetään sen jälkeen potilaan klinikalle tai terveysasemalle, jossa lääkkeet määrättiin. Videoleikkeen vastaanottaa henkilö, jonka tehtävänä on potilaiden ja lääkkeiden jakamisen valvonta.

Suositun uutissivuston mukaan selfie-lääkitys on jo arkea monille potilaille Houstonin kaupungissa Yhdysvaltain Texasin osavaltiossa, ja hanke on tuottanut hyötyä osavaltion koko terveydenhoitojärjestelmälle. Selfie-lääkityksen ansiosta hoitohenkilökunnalla ei ole tarvetta käydä potilaiden kodeissa varmistaakseen, että nämä todella ottavat lääkkeensä lääkärin ohjeiden mukaan. On paljon edullisempaa asettaa potilas vastuuseen omasta elämänjärjestyksestään sovelluksen avulla.

Houstonissa ja monissa muissa kaupungeissa tätä teknologiaa käytetään tällä hetkellä tuberkuloosipotilaiden hoidossa. Selfie-lääkityshanketta hyödynnetään eräällä klinikalla Tennesseen osavaltiossa opioidiriippuvuuden hoidossa, ja tutkijat selvittävät parhaillaan, kuinka tehokas hanke olisi C-hepatiitin hoidossa.

Lääkärit hyödyntävät selfie-sukupolvea

Kysymys elämästä ja kuolemasta

Selfie-lääkitys on teknologiaan perustuva hoitoprosessi, jonka tavoitteena on ratkaista eräs todellinen ongelma maailmanlaajuisessa terveydenhoitojärjestelmässä. Tilastot viittaavat siihen, että ihmiset eivät suorita lääkejaksojaan loppuun kovin tunnollisesti, sillä ne jäävät kesken jopa 50 prosentissa kaikista tapauksista. Ongelma on niin vakava, että se aiheuttaa yli 100 000 kuolemaa joka vuosi. Lääkärin määräämien lääkkeiden virheellisessä käytössä on kysymys elämästä ja kuolemasta, joten on helppo ymmärtää, miksi omakohtaisen vastuuvelvollisuuden lisäämisestä on tullut välttämätöntä.

Maailma on digitaalinen

On ehdotettu myös toista vaihtoehtoa, jossa selfie-lääkityksen sijaan käytettäisiin digitaalisia lähettimiä. Nanoteknologia-alan edistysaskeleiden ansiosta digitaalisten lähettimien kiinnittäminen lääkkeisiin ei ole enää kaukaa haettu ajatus. Lähettimien avulla voitaisiin seurata, onko potilas oikeasti niellyt lääkkeitään. Tällaista teknologiaa voidhttps aan käyttää kaikkeen verkko-ostosten tekemisestä nettikasinoilla pelaamiseen – ja nyt myös julkisen terveydenhoitojärjestelmän parantamiseen.

Tietosuojaongelmia ja mahdollisia riskejä

Useimpien uusien oivallusten tavoin myös selfie-lääkitysjärjestelmään liittyy huolenaiheita, joista keskeisimpiä on järjestelmän tietosuoja. Toisena haasteena on mahdollisten seuraamusten määrittäminen. Mitä tapahtuu, kun potilas ei lähetä videota lääkkeiden ottamisesta? Laissa ei sallita mitään seurauksia potilaille, jotka kieltäytyvät ottamasta lääkkeitään, joten mitä seuraamukset voisivat olla? On ehdotettu erilaisia tapoja kannustaa potilaita ottamaan lääkkeensä, ja yksi näistä tavoista on järjestelmä, jossa sairausvakuutuksen antajan ei tarvitse maksaa potilaan lääkkeitä, ellei tämä osoita käyttävänsä niitä.

Lopuksi on todettava, että kaikilla järjestelmillä on omat heikkoutensa, mutta selfie-lääkityksellä näyttää olevan enemmän hyviä kuin huonoja puolia. Koska se kykenee pelastamaan ihmishenkiä, se on jälleen uusi esimerkki siitä, miten teknologia auttaa parantamaan maailmaamme.